5.04.2009

Kelebek Ruhlu Kadınlar

KeLeBek ruhlu kAdınlAr,hiç bir çiçEktE sOnsUzA dEk kAlAmAzlAr.
KısAcık ÖmÜrlErİndE,dAldAn dAlA kOnUp,
ÖlÜmÜnE,rÜzgArA kArşI kAnAt çIrpArlAr.
aKrep...
bEnDeN oLsUn...2008
nUrGüL BaLcI...nar_ı beyza

Hiç yorum yok: